TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 35

35
ASME Heyeti, TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Amerikan Makine Mühendisleri Derneği’nin
(ASME) Suudi Arabistan şubesi yetkililerinden
oluşan bir heyet, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’ni (MAM) ziyaret ederek, kendi faaliyet
alanları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ASME Türkiye Şubesi koordinasyonunda ger-
çekleşen ziyaret kapsamında; TÜBİTAK MAM
Başkan Yardımcısı, ilgili Enstitü Müdür ve Müdür
Yardımcıları ile görüşüldü ve merkez bünyesin-
deki Enerji, Malzeme, Kimya, Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüleri tanıtıldı. ASME yetkilileri ta-
rafından da derneğin çalışma alanlarına yönelik
bilgilendirme yapıldı ve işbirliği geliştirilmesi
muhtemel alanlar değerlendirildi.
TÜSSİDE Liderlik Okulu Heyeti,
TÜBİTAK MAM’daydı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
tarafından düzenlenen Liderlik Okulu kapsamında ülkemize
gelen yabancı bürokratlar, eğitim sonrasında TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, heyetlere Merkez’de yapılan çalışma-
lar ve merak ettikleri konular hakkında genel bilgi verilerek,
Enerji Enstitüsü altyapılarından Araç Laboratuvarı, Batarya
Laboratuvarı ve Gazlaştırma Pilot Tesisi tanıtıldı.
İlk kez 2013 yılında başlatılan Liderlik
Okulu’nda, Türkiye'nin liderlik alanında sa-
hip olduğu bilgi ve tecrübe paylaşımı, yeni
işbirliği ağlarının oluşturulması ve ortak
kazanımların elde edilmesi amaçlanıyor.
Program için Türkiye’ye gelen katılımcılar,
TÜSSİDE’deki eğitimin ardından Ankara ve
İstanbul’da, kendi alanlarıyla ilgili bakanlık
ve kurumları ziyaret ediyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook