TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 5

3 milyon girişimin verilerini sanal kodlarla ve firma bazında eşleştirme
yöntemiyle Girişimci Bilgi Sistemi'nde (GBS) birleştirdiklerini belirtti.
B
akan Işık, GBS'nin faaliyete geçmesi ve Türkiye Reel
Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı ko-
nuşmada, bir sistem ya da yapı ölçülemezse bunu
yönetmenin mümkün olmadığını, GBS'nin de bu
ihtiyaçtan doğduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 hedefle-
rine varması için sektörel rekabet gücünü artıracak mikro
alanlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Işık, makro-
ekonomik reformların mikroekonomik reformlarla destek-
lenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu, bunun için
tarım, sanayi ve hizmetler gibi bütün alt sektörleri ve ara-
larındaki ilişkileri ortaya koyan kapsamlı bir bilgi sistemine
ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Işık, GBS ile 8 kamu kurumundaki verileri veri setlerine,
ardından anlamlı bilgileri bilgi madenciliği yoluyla dönüştü-
rüp, analizlerini yaptıklarını ve politika yapıcılar için önemli
bir kaynak sunduklarını ifade ederek, burada sloganlarının
"doğru veri, etkin analiz" olduğunu dile getirdi. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı'nın; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ge-
lir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) verilerini GBS'de bir araya
getirdiği bilgisini veren Işık, buradaki verilerden anlamlı veri
setleri üretip, bunlardan analizler yaptıklarını ve analizler
sonrasında da bazı kararlar aldıklarını vurguladı.
Işık, 3 milyon girişimin verilerini sanal kodlarla ve firma
bazında eşleştirme yöntemiyle GBS'de birleştirdiklerini akta-
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook