TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 7

7
"Tüm ölçeklerde girişim sayımız 2006 yılından 2013 yılına
kadar artmış. 'Türkiye ölçek büyümesi yakalayamıyor' diye
bazı eleştiriler duyuyoruz. Hayır. Türkiye ölçek büyümesini
yakalamış. Tüm ölçeklerde büyüme var. 2006'dan 2013 yılına
kadar mikro ölçekteki büyümemiz yüzde 62 artmış. Kayıtları
2006'dan itibaren düzenli olarak entegre imkanına sahip ol-
duk. Yine aynı dönemde küçük ölçekte artış yüzde 85,4'tür.
Orta ölçekte artış yüzde 116,7, KOBİ üstünde girişim sayısın-
da yüzde 123,1 artış var. Toplamda Türkiye'nin girişim sayısı
2006'dan 2013'e kadar yüzde 64,6 artmıştır. 'Türkiye ölçek
büyümesini yakalayamıyor' iddiasını bu tablo doğrulamıyor.
Ölçek büyümesi ekonomik büyümeyi de gösteriyor."
Işık, hükümet olarak Türkiye'de üretimin artırılmasına yö-
nelik ciddi bir iradeyi hükümet programına yazdıklarını akta-
rarak, "İmalat sanayisindeki karlılığa bakıldığında, brüt karlı-
lıkta, faaliyet karlılığında çok fazla düşme yok. 2008, 2011 ve
2013'te finansman giderlerinin ve kambiyo zararlarının nasıl
bilançolara yansıdığı ve şirketlere etki yaptığını görüyoruz"
diye konuştu. Sektörel faaliyet karlılığına bakıldığında orta-
lama karlılık oranının yüzde 3,9, imalat sanayinin karlılığının
yüzde 5,9 olduğunu dile getiren Işık, Türkiye'deki ortalama
karlılık ile imalat sanayinin karlılığı arasında çok da belirgin
bir uçurum olmadığına dikkati çekti.
"Yüksek Teknoloji Kullanan Şirketler"
Işık, yüksek teknolojide çalışan şirketlerin genel yönetim
giderlerinin fazla olduğunu anlatarak, bunun da faaliyet kar-
larını negatife döndürdüğünü ve ileriki süreçte destek me-
kanizmalarını kurgulama aşamasında önemli olduğunu dile
getirdi. Bu düzeydeki şirketlerin 4 yıl sabretmeleri halinde
kara geçmeye başladığını vurgulayan Işık, "Demek ki önü-
“Türkiye ölçek büyümesini yakalıyor”
müzdeki süreçte yüksek teknoloji düzeyinde bulunan giri-
şimleri en az 4 yıl süreyle genel yönetim giderleri açısından
desteklemeliyiz. Bu bize Girişimci Bilgi Sistemi'nin sunduğu
çok çarpıcı bir sonuç" değerlendirmesini yaptı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook