TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 8

8
Bülten
Teknoloji üretim çalışmalarını desteklemek üzere
30,5 milyon avroluk risk sermayesi fonu kuruldu.
Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkmış fikirle-
rini ticarileştirmek isteyenlere finansal destek sağlayacak
fondan, yeni girişimciler, üniversitelerin bilgi ve becerilerini
ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketler, akademisyen, giri-
şimci ve işletmeler faydalanabilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AvrupaYatırım Fonu
ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülecek Türki-
ye Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi - Rekabetçi
Sektörler Programı kamuoyuna tanıtıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Yücel Altunbaşak, tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada, Türkiye'de yapılan araştırmaları katma değere
çevirmek için projeler geliştirdiklerini söyledi. Altunbaşak,
bu amaçla üniversitelerde teknoloji transfer ofisleri kurduk-
larını ve bunların sayısının bu yıl 30'a çıkacağını ifade etti.
Programın, üniversiteden şirkete giderken ilk adım oldu-
ğunu vurgulayan Altunbaşak, 2,5 yıllık çalışmanın sonucu-
nu "güzel" olarak nitelendirdi. Altunbaşak, "Üniversitelere,
teknoloji transfer ofislerine, teknoparklara bu enstrümanı
duyuruyoruz. En iyi şekilde kullanmanızı istiyoruz. Bu ens-
trümanı kullanma konusunda kolaylık ya da destek meka-
nizması istiyorsanız onlara da hazırız" diye konuştu.
Ayrıca, yaklaşık 30,5 milyon avroluk bir fonun değerlendi-
rileceğine işaret eden Altunbaşak, bunun yaklaşık 4,5 mil-
yon avrosunun ulusal, 26 milyon avrosunun da AB katkısın-
dan oluştuğunu söyledi.
En az 30 firmaya destek verilmesinin beklendiğini ifade
eden Altunbaşak, destek miktarlarının 50 bin avrodan başla-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook