TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 12

12
Bülten
Toplantıya, Aydın Valisi Erol Ayyıldız, Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı (YÖK) üyeleri, üniversite rektörleri, öğretim
üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Ad-
nan Menderes Üniversitesi birimleri hakkında bilgi veren ta-
nıtım filmi ve yapılan yenilikleri anlatan ADÜ Vizyon filminin
yayınlanmasının ardından zeybek gösterisi sunuldu.
Çavuşoğlu; “Pardus’u Tanıtmak İçin
224. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı
Üniversitelerarası Kurulun 224. toplantısı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde,
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kurul toplantısında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Abdullah
Çavuşoğlu, “Pardus & Libre Ofis” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
ADÜ, Aydın’ın En Büyük Ailesidir
Adan Menderes Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası
Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu açılış konuşmasında,
"Aydın ekonomisine direkt ve dolaylı katkılarımız hesaplandı-
ğında yılda 1 Milyar TL civarında katkımız bulunmaktadır. Üni-
versitenin gelişimi bölgenin coğrafyasının emrettiği yöndedir.
Bölge coğrafyası bize 5 konuda ilerlemeyi emretmektedir. Bun-
ları sırasıyla sayacak olursak, tarım, turizm,
enerji, antik kentler ve sağlıktır. Yükseköğre-
tim kurumları bulundukları bölgede insan
kaynakları bilgi, eğitim, iş ve sosyal hizmetler
konusunda önemli bir kaynak oluşturmakta-
dır. Sahip oldukları vizyon, misyon, ekolojik
alt yapı ve personeliyle bölgede eğitim öğ-
retim ve kültürel alt yapısının gelişmesine
katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zaman-
da bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması
için de itici bir güç oluşturmaktadırlar. Ay-
dın okumak için, yaşamak ve yaşlanmak için
ideal bir kenttir. Bu söz artık slogan haline
gelmiştir" ifadelerine yer verdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook