TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 15

15
Sempozyumda ayrıca, 7. Çerçeve Programı kapsamında
ERC tarafından Türkiye’de desteklenen araştırmacılar, proje-
lerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Son bölüm-
de ise ERC’ye yönelik kariyer planlaması yapan genç araştır-
macılar, bilimsel hedefleri ve gelecek planlamaları hakkında
bilgi verdiler.
ERC Başkanı
Prof. Dr. Jean Pierre Bourguignon
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook