TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 13

13
Ciddi Bir Atılım İçerisindeyiz”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Abdullah Çavuşoğlu,
“Pardus & Libre Ofis” konusunda bir sunum
gerçekleştirdi.
ADÜ Geliştikçe, Aydın da Gelişecek
Üniversitelerin bulundukları kentler için önemine işa-
ret eden Vali Ayyıldız, "Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer
alanlarda yapılan yatırımlarla ilimiz büyüme yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir. Bu ilerleme ve gelişmeler ilimizin
gözbebeği olan Adnan Menderes Üniversitemiz’de daha
berrak olarak görülmektedir. Gerek öğretim üyesi ve öğrenci
sayısındaki artış, gerekse fakülte ve yüksekokul sayısındaki
gözle görünen artış bunun en belirgin göstergesidir. Bura-
dan üniversitemizin gelişip büyümesine katkı sunan başta
Rektörümüz olmak üzere, öğretim üyelerimize, öğrencile-
rimize, emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımı arz
ediyorum. Kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen
kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum
olarak kentimizle bütünleşen Üniversitemizle cidden gurur
duyuyoruz. İnanıyoruz ki Üniversitemiz geliştikçe Aydınımız
da gelişecek yarınlara daha aydın bir şekilde varacaktır" şek-
linde konuştu.
Çavuşoğlu, Pardus’u Anlattı
Kapalı oturuma geçmeden Orta Anadolu İhracatçı Birlikle-
ri Genel Sekter Yardımcısı Esra Arpınar “İnovasyon”, YÖK Üye-
si TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
“Pardus & Libre Ofis” konulu sunumlarını, dinleyicilerle pay-
laştılar.
Çavuşoğlu iyi bir işletim sisteminin, bellekte az yer kapla-
ması gerektiğini, güvenilir olmasının beklendiğini ve ken-
disinden beklenenleri hızlı bir şekilde yapmanın yanında
değişik platformlarda, değişik işler söz konusu olduğu vakit
kullanıcıyı yolda bırakmayacak şekilde güvenli bir platform
olması gerektiğini vurgulayarak PARDUS işletim sistemi hak-
kında bilgi verdi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu,
“TÜBİTAK olarak biz, TÜBİTAK’ın vermiş olduğu destekler,
katıldığı faaliyetler bağlamında Türkiye’deki çeşitli üniversi-
telerde programlar yapıyoruz. Bu programda da hem TÜBİ-
TAK’ın etkinliklerini, gerek bireysel, gerek akademik, gerekse
sanayi ile ilgili verdiği destekleri aktarmış olacağız. Sayın
Başbakanımızın, en son hükümet programına da girmiş olan
açık kaynak kodlu işletim sistemi Pardus ile ilgili bir sunum
yapacağız. Pardus’u tanıtmak ve yaygınlaştırmakla ilgili TÜ-
BİTAK ciddi bir atılım içerisinde. Bu çerçevede Türkiye’nin her
tarafında tanıtma toplantılarına girişiyor” dedi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook