TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 14

Bülten
ünya çapındaki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı
projeleri destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi
(ERC) Programı kapsamında “Excellence Science:
ERC Enables Young Researchers” isimli sempoz-
yum, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
işbirliği içerisinde 29 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul
Legacy Ottoman Otel’de gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBA
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, ERC Başkanı Prof.
Dr. Jean Pierre Bourguignon’un açılış konuşmalarıyla
başlayan sempozyum; ERC, TÜBİTAK, üniversite ve araş-
tırmacıların bakış açılarının ele alındığı tartışmalar ve su-
numlarla devam etti.
“Türkiye
Daha Fazla
Proje Alabilir”
Avrupa Araştırma Konseyi
(ERC) Programı hakkında bilgi ve-
ren , Türkiye’nin mevcut yayın perfor-
mansına kıyasla ERC’den daha fazla proje
alabileceğini ifade etti. TÜBİTAK Başkanı Prof.
ALTUNBAŞAK ise yaptığı konuşmada yeni yürür-
lüğe giren H2020 ödül ve destek programı ve Türki-
ye’nin ERC Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu.
Sempozyumun ikinci bölümünde ERC programından
proje almak üzere planlamalar yapmakta olan üniversite-
lerin rektörleri stratejilerini katılımcılarla paylaştılar. Bilkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah ATALAR, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜDEN, Koç
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi AKSUN, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ACAR ve
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat BERKER konu ile
ilgili olarak birer konuşma yaptılar.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...44
Powered by FlippingBook