TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 10

10
Bülten
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
Türkiye'nin şu anda araştırmaya ayırdığı kaynak-
ların, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar iyi olduğunu
vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar cömert bir
sistemin olduğunu görmedim" dedi.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünce, Kültür ve Kong-
re Merkezi'nde düzenlenen "Fikirden Projeye, Projeden Ürü-
ne TÜBİTAK Destekleri" programına katılan Altunbaşak, yap-
tığı konuşmada, TÜBİTAK olarak maddi hiçbir sıkıntılarının
olmadığını belirtti.
TÜBİTAK’ın üniversitelerde ikinci öğretime alternatif ola-
rak sadece araştırmaya yoğunlaşan öğretim üyelerine çeşitli
maddi destekler verdiklerini söyleyen Altunbaşak, "Kurum
olarak her projeye ayda bin 500 lira teşvik ikramiyesi veri-
yoruz. Öğretim üyelerinden patent yazmalarını ve şirket
kurmalarını talep ediyoruz. İstenenlerin her birinin belli bir
puanı var ve proje başına 100 bin liraya kadar ödül verebi-
Fikirden Projeye,
Projeden Ürüne
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak: "Kurum olarak her projeye ayda bin 500 lira teşvik ikramiyesi
veriyoruz. Öğretim üyelerinden patent yazmalarını ve şirket kurmalarını talep ediyoruz."
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook