TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 28

28
Bülten
TÜBİTAK UME ile OPET Arasında
5 Yıllık Şirket Markeri İçin Anlaşma
TÜBİTAK UME’de yapılan imza törenine Enstitü Müdür Ve-
kili Dr. Mustafa Çetintaş, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Ahmet Ceyhan Gören, Laboratuvar Destek Birimi Sorumlusu
Cihan Kılıç ve Uzman Hüseyin Kaya ile OPET Petrolcülük AŞ
Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Evrandır, Terminaller Direk-
törü Selami Topaloğlu, Tülay Öztuna, Neslihan Kadayıçıoğlu
ve Elif Fulya Koray katıldı. İmza töreninde bir konuşma ya-
pan UME Müdür Vekili Dr. Çetintaş, enstitü olarak, bilgi ve
birikimlerini ülkemizin hizmetine sunmaktan kıvanç duy-
duklarını söyledi. Ulusal markerde olduğu gibi şirket marker
teknolojisinde de başarılı olduklarını ifade eden Çetintaş,
“OPET ile yapılan işbirliğinde aynı başarıyı elde etmek için
çaba harcayacağız. TÜBİTAK UME olarak, bu proje ile OPET
Petrolcülük AŞ’ye şirket markeri üretimi, şirket markeri kon-
trol cihazı üretimi, cihaz ve uzaktan izleme yazılımları ile
tam bir sistem geliştirdik. Bu sistemin her aşaması tamamen
TÜBİTAK UME’nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile yerli olarak
geliştirilmiştir. TÜBİTAK UME, akaryakıt sektöründeki bütün
şirketlerin ihtiyaç duydukları çözümleri üretmek için hazır-
dır. Herkese eşit mesafede çalışmalar yapmaya devam ede-
ceğiz” dedi. OPET Petrolcülük Anonim Şirketi Genel Müdür
Yardımcısı Evrandır ise, “TÜBİTAK UME ile proje sözleşmesi
imzalamaktan mutluyuz. TÜBİTAK UME’nin çalışmalarına
güven duyuyoruz ve bu projeyle de OPET tüketicisine nite-
likli akaryakıt ulaştırmak için kurduğumuz sistemi daha da
ileriye götüreceğimize inanıyorum”diye konuştu. İmzalanan
proje sözleşmesi ile TÜBİTAK UME, 5 yıl boyunca benzin ve
motorin türleri için OPET’in ihtiyaç duyduğu şirket markerini
üretecek. Bununla birlikte UME tarafından geliştirilecek saha
kontrol cihazları, gittiği istasyonu tanıma, istasyonda yapı-
lan işlemleri anında OPET merkezine iletme ve o istasyonda-
ki geçmiş bütün ölçümleri geriye dönük raporlama yapma
gibi pek çok özelliğe sahip olacak. OPET Petrolcülük A.Ş’ye
bu cihazlardan 28 adet teslim edilecek.
TÜBİTAK UME ile OPET Petrolcülük Anonim Şirketi arasında “Şirket Markeri Üretilmesi ve Saha Denetimleri için
Cihaz Temin Edilmesi” amacıyla proje sözleşmesi imzalandı.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44
Powered by FlippingBook