TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 31

31
BİLGEM 3.Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM’in çalışma alanlarına giren konularda, kri-
tik ve katma değeri yüksek olan teknolojileri belirlemek ve
sektörün ihtiyaç duyduğu alt sistemler konusunda çözüm
önerileri üretmek amacıyla çalıştay düzenlendi. Etkinliğe;
Bilişim, Bilgi Güvenliği, Kriptoloji, Siber Güvenlik, Elektronik
Harp ve Yazılım Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren
kamu, askeri ve özel sektörden 205 farklı paydaş katıldı.
Çalıştayda Siber Güvenlik, Sistem ve AğTeknolojileri, Hava
ve Uzay Platformlarına Yönelik Sistemler, Kriptoloji ve Uygu-
lamaları, Uydu ve Haberleşme Sistemleri, Büyük Veri, Veri
Tabanı, Veri Madenciliği, Bulut Bilişim, Mobil İletişim, Elek-
tronik Harp ve Sensör Sistemleri, Deniz Platformlarına Yöne-
lik Sistemler, Sensör ve Radar Sistemleri, Optik ve Elektronik
Kamu Kurumları, Yazılım Test ve Kalite
Değerlendirme Çalıştayı’nda Buluştu
Kamu kurumlarını yazılım testi ve yazılım kalitesi konula-
rında bilgilendirmek, konuyla ilgili farkındalık oluşturmak ve
kurumlar arası potansiyel işbirlikleri yapmak amacıyla, BİL-
GEM tarafından Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Çalış-
tayı düzenlendi.
Çalıştaya başta Başbakanlık, Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM), Kamu İhale Kurumu (KİK), Dışişleri, Maliye, İçişleri Ba-
kanlığı olmak üzere 67 kurum ve 115 temsilci katıldı.
İstihbarat, İşletim Sistemleri, Yer Gözlem Sistemleri, Opto-
Elektronik, Lazer ve Uygulamaları, Mikro-Nanelektronik ve
Yarı-İletkenler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Ge-
niş Bant ve Haberleşme Teknolojileri ve Ses, Dil ve Görüntü
İşleme Sistemleri konuları ele alındı.
BİLGEM Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, BİLGEM Stratejik
Planlama, İş Geliştirme, Program ve Teknoloji Yönetimi Baş-
kan Yardımcısı Dr. Lami Kaya ile Ulusal Elektronik ve Kripto-
loji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim Teknolojileri Ensti-
tüsü (BTE), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE), İleri Teknolojiler
Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ve Yazılım Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü’nden (YTE) uzmanlar, etkinlikte yer aldı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...44
Powered by FlippingBook