TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 23

23
2011 yılında TÜBİTAK ile başladıklarını belirten Toprak, bu
projeyle diğer santrallerde de yerli teknolojinin kullanılma-
sına öncülük etmiş olacaklarını ifade etti.
Teslim töreninin ardından buhar türbin kanatları, sisteme
başarıyla entegre edildi.
Buhar türbini Türkiye’de ilk kez üretildi
“Yeniköy ve Yatağan Santrallerine ait Malzemelerin İmalat
Yöntemlerinin Araştırılması ve Deneme İmalatlarının Yapıl-
ması” projesiyle, ülkemizde ilk kez ileri teknoloji gerektiren
buhar türbin kanatları üretildi. TÜBİTAK MAM Malzeme Ens-
titüsü'nün Ar-Ge çalışmaları ile gerçekleştirilen proje için
OMTAŞ Çelik AŞ, CNK Havacılık ve Termoindüksiyon firmala-
rının teknolojik alt yapısı ve birikimi de kullanıldı.
Maliyet yarı yarıya düştü
Yeniköy Termik Santrali’nde kullanılan 3. ve 4. kademe
buhar türbin kanatlarının yurtdışından temininde birimma-
liyeti yaklaşık 4 bin 350 Avro iken, TÜBİTAK MAM Malzeme
Enstitüsü ve yerli sanayinin katkıları ile birim maliyeti 2 bin
63 Avro oldu.
Böylesi kritik bir parçanın üretiminin yapılması ile kaza-
nılan teknolojik bilgi birikimi ile TÜBİTAK MAM Malzeme
Enstitüsü, “Gaz Türbin Kanatlarının Üretimi” için de bir proje
başlatarak, kendi Ar-Ge alt yapısını bu kritik alana yönlendi-
rerek genişletti. Bu projelerle, ülkemizin enerji ve havacılık
alanındaki kritik teknolojilerde söz sahibi olmasının yolunun
açılması hedefleniyor.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44
Powered by FlippingBook