TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 32

32
Bülten
BİLGEM, Kazakistan Savunma Fuarı’nda
TÜBİTAK BİLGEM, Kazakistan’ın başkenti Astana’da dör-
düncüsü düzenlenen “KADEX 2014 (Kazakhstan Defence
EXPO) Fuarı”na ilk kez katıldı. Fuarda BİLGEM tarafından Si-
ber Güvenlik, Güvenli Haberleşme, Akıllı Kart ve ID Doğru-
lama Sistemleri, Veri Kıymetlendirme, Su Altı Savunma Sis-
temleri ile Savunma Sistem Çözümleri konularında sunum
yapıldı.
Kazakistan’ın, silahlı kuvvetler ve askeri ihtiyaçları doğrul-
tusunda dış pazara açılması, silahlanma ve askeri teçhizat
modernizasyonu alanında askeri ve özel amaçlı üretimin
desteklenmesi, uluslararası alanda yapılabilecek ortak çalış-
malar konusunda işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi
amaçlarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, dünyadan ve Türki-
ye’den 300’den fazla firma katıldı.
Kamu Sertifikasyon Merkezi Çalışanları
Biraraya Geldi
Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzen-
lenen “İş Zekası ve Bilgi Paylaşım Çalışma Toplantısı” Abant’ta
yapıldı.
Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin yenilenme süreci kapsamın-
da, 2014-2015 yılı iş planının yapılması ve yol haritasının oluş-
turulması, kurum çalışanlarının birbirlerini daha yakından tanı-
maları ve motivasyonun yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen
programa, TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif
Ergin de katıldı.
Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin Türkiye'deki e-Devlet dönü-
şümünün öncüsü olma hedefi ve bu doğrultudaki yenilenme ça-
lışmalarının anlatıldığı toplantıda, SAP CRM, SAP ERP, yeni çağrı
merkezi ve e-Şube sunumlarıyla birimler bazında yaşanan yeni-
likler paylaşıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44
Powered by FlippingBook