TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 29

29
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme
ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı’yla, öncelikli alanlarda
hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projeler destek-
leniyor. Ulusal ve uluslararası yenilikleri hedefleyen ve dışa bağım-
lılığı azaltan projelerin desteklendiği 1511 Programı sayesinde
uluslararası platformlarda rekabet gücüne sahip, özgün teknolo-
jilerin üretilmesi amaçlanıyor. Programın başlatıldığı 2012 yılı ile
2013’de, Enerji, Otomotiv, Makine-İmalat, Gıda, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ile Sağlık ana alanlarında toplam 56 adet çağrı yayın-
landı. Bu çağrılara 651 proje başvurusu alınırken, değerlendirme-
ler sonucunda 301 projenin desteklenmesine karar verildi.
Üç alanda 124 proje
1511 Programı’nın 2014 çağrıları kapsamında Bilgi ve İletişim
Teknolojileri, Enerji ve Sağlık alanlarında proje başvuruları alın-
dı. “Mobil İletişim”, “Elektrik Motorları”, “Biyomedikal Ekipmanlar-
Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aparat/Cihazlar” ve “Hema-
toloji Kitleri ve Referans Malzemeler” alt başlıklarıyla yer alan 11
çağrı 16 Haziran 2014 tarihinde kapandı. Bu 11 çağrı kapsamında
toplamda 124 proje (BİT 66, Enerji 20, Sağlık 38 ) başvurusu alındı.
Değerlendirme süreci devam eden bu çağrılara ilişkin sonuçları,
firmalar proje başvurusu yaptıkları eteydeb.tubitak.gov.tr adresin-
den kendi hesaplarına girerek öğrenebilecek.
12 çağrı için başvurular devam ediyor
Başvuru süreci devam eden ikinci grupta ise, Makine-İmalat,
Gıda ve Enerji alanlarında “Kalıp Tasarımı”, “İmalat Teknolojileri”,
“Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Isı Geri Kazanımı” ile “Tarla Bit-
kileri” alt başlıklarıyla 12 çağrı yer alıyor. 8 Ağustos 2014 tarihinde
son bulacak çağrılara başvuru yapmak için en geç, 1 Ağustos 2014
mesai bitimine kadar ön kayıt evrakının TÜBİTAK’a ulaştırılması
gerekiyor.
Çağrılar hakkında ayrıntılı bilgi:
1511 Programı’na 3 Alanda
124 Proje Başvurusu Geldi
TÜBİTAK 1511 Destekleme Programı’nın 2014 çağrılarının ilk grup başvuru dönemi sona erdi. Bilgi ve İletişim
Teknolojileri, Enerji ve Sağlık alanlarında toplam 124 proje başvurusu alındı.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...44
Powered by FlippingBook