TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 33

33
Türk-Alman Bilim Yılı “Ortak Araştırmalar
Çalıştayı” Gerçekleştirildi
“Türk-Alman Bilim Yılı Ortak Araştırmalar Çalıştayı”, TÜBİ-
TAK desteğiyle Bilkent Üniversitesi’nde düzenlendi.
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Dr. Alper Kutay, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve
yenilik alanlarında yaptığı atılıma, TÜBİTAK’ın uluslararası iş-
birliklerine ve Almanya ile ilgili programlarına değindi.
Fraunhofer Entegre Devreler Enstitüsü (IIS) ile bilim insan-
ları, iş dünyası temsilcileri ve lisansüstü öğrencilerinin katıl-
dığı çalıştayda; iletişim, görüntü işleme ve medikal mühen-
disliği teknolojileri konularında Türkiye ve Almanya arasında
somut ve potansiyel işbirlikleri görüşüldü. Çalıştay kapsa-
mında ayrıca, Bilkent Üniversitesi ile Fraunhofer IIS arasında
bir işbirliği protokolü imzalandı.
Umman Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Umman Sarayı Genel Sekreterlik Danışmanı Ali bin Shwain
bin Salim Al Rawahi başkanlığındaki Umman İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü heyeti, Türkiye programı kapsamında, TÜBİ-
TAK’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret, motivasyon ve onurlandırma konularında bilgi al-
mak ve insan kaynakları uygulamalarında TÜBİTAK’ın dene-
yimlerinden faydalanmak amacıyla gerçekleştirildi. Ziyaret
kapsamında, Umman heyetine, TÜBİTAK İnsan Kaynakları Da-
ire Başkanı Yahya Baba tarafından TÜBİTAK insan kaynakları
faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve heyetin konuya ilişkin so-
ruları cevaplandı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook