TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 12

12
Bülten
noloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TTO desteği alacak
üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları ile davetliler
katıldı.
Bakan Işık: "Araştırma ve proje kalitemizi
yükseltmeliyiz"
Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Işık, 1513
Programı kapsamında ilk olarak 2013'te 10 üniversiteye
destek verildiğini söyledi. Verilen desteğin 10 yıl boyun-
ca süreceğini ifade eden Işık, ülkenin geleceğinin bilim
ve teknolojide olduğunu; Türkiye'nin üretmeden, istih-
dam oluşturmadan, ihracat yapmadan kalkınamayaca-
ğını belirtti.
Dünyanın geldiği noktada Türkiye'nin üretim seviye-
sini, düşük teknoloji ürünler seviyesinden, orta yüksek
teknoloji ürünler seviyesine çıkarması gerektiğini vur-
gulayan Işık, şunları kaydetti: “Şu anda yaptığımız üre-
tim, düşük orta teknoloji üretim seviyesinde. Bundan
dolayı da pazardaki ciddi rekabet, şirketlerin kârlılığında
azalma meydana getiriyor. Türkiye düşük orta teknoloji
seviyesinden, orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesi-
ne geçmek durumunda. Bunu başarırsak şirketlerimizin
kârlılığı da rekabet etme seviyesi de yükselecek ve daha
fazla mal ve ürünü daha yüksek katma değerle sata-
cak. Burada da olmazsa olmaz olan teknoloji transferi,
bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi. Bu bir
süreç, bu süreci yürütecek mekanizmada büyük oranda
Teknoloji Transfer Ofisleri.”
Türkiye'de üniversitelerin eğitim ağırlıklı olduğuna
dikkati çeken Işık, üniversitelerin, araştırma geliştirme
misyonlarını da yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
Işık, "Son yıllarda bu noktadaki farkındalık ciddi ölçüde
arttı. Artık üniversitelerimiz sadece eğitim misyonunu
yerine getirmekle kalmıyorlar, Ar-Ge ve inovasyon mis-
yonlarını yerine getirmek için büyük gayret gösteriyor-
lar. Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan bilginin ticarileş-
mesi noktasında üniversitelerimiz daha fazla inisiyatif
alıyorlar, olması gereken bu" diye konuştu.
Bilginin hızlı şekilde ticarileştirilmesi, ekonomik ve
sosyal faydaya hızlı bir şekilde dönüştürülmesi gerekti-
ğini dile getiren Işık, "İçinde bulunduğumuz orta gelir
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...60
Powered by FlippingBook