TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 15

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
15
TÜBİTAK MAM
1972
yılında kurulan TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM), çalışmalarını
Kocaeli’de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde
sürdürüyor. Köklü Ar-Ge birikimi ve nite-
likli insan kaynağını kullanarak, ülkemi-
zin kalkınma hedefleri doğrultusunda
bilim ve teknolojide stratejik ihtiyaçları
karşılayan TÜBİTAK MAM’ın bünyesin-
de yedi enstitü bulunuyor: “Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü”, “Enerji Ens-
titüsü”, “Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Enstitüsü”, “Gıda Enstitüsü”,
“Kimya Enstitüsü”, “Malzeme Enstitü-
sü”, “Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü”.
Sahip olduğu araştırma kabiliyeti,
kapasitesi ve alt yapısı ile TÜBİTAK
MAM; kamu, savunma, özel sektör
kurum ve kuruluşlarına özgün çö-
zümler sunuyor. Bu çözümler, te-
mel araştırma, uygulamalı Ar-Ge,
teknoloji transferi, inovasyon, sis-
tem ve tesis kurma, profesyonel
danışmanlık ve eğitim çalışmala-
r ı
ile gerçekleştiriliyor.
MAM Başkanı Prof. Dr. Murat
Aydın ile merkezin yapısını, fa-
aliyetlerini, geleceğe yönelik
planlarını konuştuk.
GenMühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Gıda Enstitüsü
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...60
Powered by FlippingBook