TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 17

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
17
M
İ
L
T
E
S
Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat
Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLTES)
M
İ
L
G
E
S
Güneş Enerjisi Teknolojilerinin
Ülkemize Kazandırılması (MİLGES)
T
R
İ
J
E
N
Kömür ve Biyokütle Karışımından
Sıvı Yakıt Elde Edilmesi (TRİJEN)
M
İ
L
H
E
S
Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin
Geliştirilmesi (MİLHES)
M
İ
L
R
E
S
Rüzgar Enerjisi Santrali
Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLRES)
Enerji Enstitüsü’nün Yürüttüğü Projeler
Bu milli projelerin ortak
hedefi yerli kaynaklarımızı en
iyi şekilde değerlendirmek ve
bunu yaparken de enerji
sistemlerinde yüzde 80 yerlilik
oranı sağlamak.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...60
Powered by FlippingBook