TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 19

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
19
dik. Yalnızca gelişmiş 5-6 ülkenin sahip olduğu yüksek güçlü
lazer sistemlerinin seramikleri de bu enstitümüzde üretile-
cek.
Gemiler için yosun tutmayı önleyecek bir gemi boyası
üzerinde çalışıyoruz. Hava araçları için son teknoloji olan
karbon silisyum karbür kompozit malzemeler ve süpera-
laşımlar geliştiriliyor. Türkiye’nin halihazırda gündeminde
olan raylı sistemlerde kritik bir parça olan kompozit fren ba-
latasının prototipi de Malzeme Enstitümüzde geliştirildi ve
trenlerde kullanılmaya başladı.
Kimya Enstitüsü
Kimya Enstitümüzde hâlihazırda yürümekte olan 20 pro-
jemiz var. Burada çalıştığımız alanlardan biri kriminal tek-
nolojiler. “Olay yeri ve parmak izi inceleme setini”,
Türkiye’de ilk kez biz yapıyoruz. Bunun da tica-
rileşme durumu var. Emniyet Genel Müdür-
lüğü (EGM) ile görüşmelerimiz sürüyor.
Bu yıl EGM’nin ihtiyaçlarını karşılayıp, bir
sonraki yıl yerli bir üreticimize teknoloji
transferi yapacağız.
Çevre dostu, su bazlı yol çizgi boyası
geliştirdik. Uygulamasını Ankara, Konya,
Adapazarı ve Antalya’daki karayollarımızda
görebilirsiniz. Öte yandan, atmosferik yaşam
destek sistemi geliştirdik. Bu, denizaltılarda uygulanan
bir sistem. Denizaltıların su altında kalma süresini 100 saat-
ten 1200 saate çıkaracak.
Dokuların hızlı iyileştirilmesinde kullanılacak “Kompozit
Mesh” geliştirilmesi de iddialı projelerimizden. Üretici fir-
madan ürün satışından yüzde 10 telif ücreti alacağız, bu da
MAM tarihinde ilk kez gerçekleşiyor.
Gıda Enstitüsü
İlaç kalıntısı ve ambalaj malzemesi gibi konularda Türki-
ye’de analiz yapabilen tek kurumuz. 44 adet donanımlı la-
boratuvarımız ve pilot tesisimiz var. Gündemde olan gıda
güvenliği konusunda firma denetimleri, ürün analizleri hiz-
metlerini veriyoruz.
GDO konusunda Türkiye’deki ilk akredite laboratuvara sa-
hibiz, 2000 yılından beri bu konuda devletimizin güvendiği
bir otoriteyiz.
6 ay üstü bebeklere verilen kaşık maması da artık MAM’da
üretilecek. Türkiye’de yerli bebek maması yok. Bebek ma-
masını ithal ediyoruz, burada yaptığımız ürünler de yurt dışı
lisansı ile üretiliyor ve telif hakkı ödüyoruz. Bebek maması-
nın ilk sentezini yaptık. Duyusal testleri kendi bünyemizde
yapabiliyoruz.
Ürün geliştirmeye yönelik kendi öz gelirleri-
mizden desteklediğimiz projeler var. Et ve et
ürünlerinde yabancı doku tayinine yönelik
moleküler ve histolojik analiz yöntemi
gibi. Ete katılan bir sürü madde var; ho-
roz ibiği ve domuz eti bunlardan sadece
ikisi. Satın aldığımız etlerin etiketinde
yüzde 100 dana eti yazıyor ve analizler
de bunu doğruluyor ancak uzun analizler
sonucunda bu etin dananın bağ dokusu,
kuyruğu, kulağı olabildiğini ortaya çıkarıyoruz.
Bunların anında saptanmasına yönelik bir tanı kiti
üzerinde çalışıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız.
Kültürümüze ait olan, kaybetmeyi istemeyeceğimiz şeyler
var. Boza gibi, Ezine Peyniri gibi, ev yoğurdu gibi. Bunlara
dair “starter kültür”dediğimiz kültürleri MAM’da üretebiliyo-
ruz. Bunları aynı kalite ve tatta gelecek kuşaklara bırakabile-
cek durumdayız.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...60
Powered by FlippingBook