TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 20

20
Bülten
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
Madencilikte, Türkiye’nin, kendi markasıyla bir teknolojisi
yok. Türkiye’de ilk defa yer altı madenlerinin tespitine yöne-
lik bir cihazın geliştirilmesi için uğraşıyoruz. Bir yıl içinde ilk
prototipi çıkarmayı umuyoruz. Bu cihazların, daha sonraki
aşamalarda tıbbi ve askeri uygulamaları da olabilecek.
Yine Sinop’a kurulması planlanan Nükleer Güç Santrali’nin
yer belirleme çalışmaları, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitümüz
tarafından yapılıyor.
Hayatın içinde ihtiyaç duyulan stratejik ve kritik
ürünler geliştiriyoruz
MAM’da, toplumsal ve ekonomik faydaya yönelik bir para-
digma değişimi sağlamak istiyoruz. Üniversitelerin başarıyla
yaptıkları bilimsel araştırmalar, raporlar, makaleler, kitap-
lardan ziyade, uygulanabilir Ar-Ge konseptine odaklandık.
Temelde yapmak istediğimiz bu. Türkiye’nin bugüne kadar
yapamadığı, geliştiremediği kritik, stratejik önem taşıyan
teknolojileri hedefledik. Bunu yaparken de en önemli konu-
lara odaklanıyoruz, elimizden geldiğince hızlı davranmaya
çalışıyoruz. Uçağın bir parçasını ya da bir zırh malzemesini
üretiyoruz. Besinlerdeki zehirli kimyasalları tespit edecek
biyosensörler geliştiriyoruz. Sanayiyle işbirlikleri kuruyoruz.
Bundan böyle geliştirdiğimiz ürünlerden gelir elde edece-
ğiz. Ürünlerimiz için telif anlaşmaları yapmaya başladık.
Rafta kalmış patentlerimizin envanterini yaptık
Son aşamaya kadar getirilip, ticarileştirilemeden rafa kal-
dırılan pek çok çalışma var. TÜBİTAK MAM adına tescillenmiş
tüm patentleri listeledik. Özel sektörden konuyla ilgili kişi-
leri, patent başvurusunda bulunan ekipteki personeli, ilgili
enstitünün müdürünü ve kurumumuzun hukukçularını bir
araya getirip, rafta kalmış patentlerin her birinin ekonomik
değerini belirleme çalışmalarını yürütüyoruz.
Üniversiteler ile sanayi arasındaki köprü: MAM
MAM olarak, üniversite ile sanayi arasında bir köprü göre-
vimiz var. Her ikisiyle de kesişim kümelerimiz var. Teorik ça-
lışmaları, temel bilimleri daha çok üniversitelere bırakıyoruz.
Teorik çalışmalardan çıkan sonuçları kendi birikimlerimizle
harmanlayarak belli bir prototip geliştirdikten sonra, sana-
yiye, katma değeri yüksek ürünleri teknoloji transferi ile ka-
zandırmayı hedefliyoruz.
“Hepatit B”, “Influenza”
aşılarının geliştirilmesinde stratejik çalışma
Atmosferik YaşamDestek Sistemi ile denizaltıların su altında
kalma süresi 100 saatten 1200 saate çıkarılacak.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...60
Powered by FlippingBook