TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 16

16
Bülten
MAM Başkanı Prof. Dr. Murat Aydın
Bize TÜBİTAK MAM
hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Toplam 981 personelimizin 678’i Ar-Ge
personeli. Ar-Ge personelimizin yüzde 35’i
ise doktora derecesine sahip. Bünyemizdeki
213 laboratuvarda 1500 farklı analiz yapıyo-
ruz. Kuruluşumuzdan bu yana 1400 projeyi
başarıyla tamamladık. 2013’te devam eden
projelerimizin toplam bedeline baktığımız-
da bir önceki yıla göre yüzde 14’lük artış
olduğunu görüyoruz. Yine bir önceki yıla
göre proje başına düşen ortalama bedelde
ise yüzde 20’lik bir artış sağladık. Bu da gös-
teriyor ki, MAM olarak, daha az sayıda ama
daha büyük projelere konsantre oluyoruz.
Gerçekten çok dinamik bir dönemdeyiz ve
yakın gelecekte daha büyük artışlar elde
edeceğimize inanıyoruz.
Geleceğin
dünyasında
söz sahibi olmanın
yolu bilim ve teknolojiden
geçiyor...
Enerji Enstitüsü
Nobel ödüllü Richard Smalley, insanlığın
karşılaştığı en büyük problemleri sıralamış
ve bir numaraya enerjiyi koymuş. Ülkemize
baktığımızda da durum farksız… En büyük
ithalat kalemimiz enerji. Bu ihtiyacımızın
gelecekte daha da artacağı ortada.
Bakın, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru-
lu’nun (BTYK) son toplantısının tek gündem
maddesi de “Enerji” oldu. Alınan 7 kararın
6’sı MAM Enerji Enstitüsü tarafından yü-
rütülen projelerle ilgiliydi. Gerçekten de
Enerji Enstitümüzün yürüttüğü projeler,
ülke için hayati öneme sahip olan, bittiğin-
de Türkiye’nin çehresini değiştirecek, ezbe-
rini bozacak projeler.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...60
Powered by FlippingBook