TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 13

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
13
tuzağından Türkiye'yi hızlı bir şekilde çıkaralım. Bir sıç-
rama yapalım" dedi.
Türkiye'nin 11 yılda ciddi ilerleme kaydettiğini dile
getiren Işık, şöyle devam etti: “Bulunduğumuz nokta
mutlaka sıçrama yapmamız gereken nokta. Bunu da
yapmak zorundayız. Bunu yapabilecek en önem un-
surlardan biri üniversitelerimiz. Üniversitelerimizden
Ar-Ge ve inovasyon noktasında çok daha büyük katkı
bekliyoruz. Kamu olarak elimizden gelenin en iyisini,
en fazlasını vererek destekleme kararlılığındayız.”
TTO’lar için imzalar atıldı
1513 TTO Destekleme Programı Proje Sözleşmeleri,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bilkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur,
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz
Çoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus
Söylet, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Ademoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Güden ve Uludağ Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Kamil Dilek arasında imzalandı.
Teknoloji transfer ofisleri’nin görevi
Üniversite ve sanayi arasında koordinasyon ve ileti-
şimi sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik
çalışmaların ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve pa-
tentlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu ofisler ayrıca
üniversitelerin, ulusal ve uluslararası kamu desteklerin-
den etkin bir şekilde yararlanabilmesi için proje ofisi
gibi çalışacak. Proje başvurularının hazırlanması, pro-
je ortaklıkları kurulması ve izlenmesi konularında da
faaliyet gösterecek. Yine üniversite-sanayi işbirlikleri,
öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin ye-
şermesi, akademik alanda edindikleri bilginin sanayide
uygulamalarını görebilmeleri açısından da TTO’lar kri-
tik roller üstlenecek. TÜBİTAK, geçen yıl ilk kez Boğaziçi,
Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, Ortadoğu Teknik, Özyeğin,
Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni destek
kapsamına almıştı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...60
Powered by FlippingBook