TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 18

18
Bülten
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Bu enstitümüz özellikle su ve hava kalitesi ve kirliliğiy-
le ilgili çalışmalar yürütüyor. Büyüyen sanayimizle beraber
çevre konusu daha çok dikkat çekmeye başladı. Bu neden-
le, çevreyi korumaya yönelik projelerimiz de daha ön plana
çıktı. Örneğin, ülkemizin en önemli 25 su havzasının korun-
ması için yaptığımız HASSAS projesi bu anlamda önemli bir
çalışma. Bir başka ulusal projemizde ise, insan sağlığını fark
ettirmeden tehdit eden gürültü problemini gidermek için
Türkiye’deki 39 havaalanının gürültü ölçümlerini yapıyoruz.
Etkili bir diğer projemiz de, 14 personeli ve donanımlı la-
boratuvarları ile oşinografik çalışmalar yapan Marmara R/V
Araştırma Gemimiz. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri
olan Sinop Nükleer Reaktörü’nün kurulacağı yerde, gemimiz
ilk araştırmalarına başladı.
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu kritik alanlardan biri de
sağlık. Yıllık 30 milyar dolarlık ithalatımız var. Bu yüzden,
2014 yılında başlamayı hedeflediğimiz projelerin yüzde 25’i
ağırlıklı olarak gen ve biyoteknoloji üzerine olacak.
Biyobenzer ilaçlar konusu, enstitümüzün odağında yer
alıyor. Dışa bağımlı olduğumuz “Hepatit B”, “Influenza” aşıla-
rının geliştirilmesi de stratejik çalışma alanlarımız arasında.
Öne çıkan bir diğer projemiz, genetik rahatsızlıkların belir-
lenmesine, gen haritasının çizilmesine yönelik “Genom Pro-
jemiz” Türkiye’de gen dizilimini yapan tek cihaza sahibiz. Ay-
rıca, kanser tedavisinde tümör damarlanmasını durdurmaya
yönelik projemizden çok çarpıcı sonuçlar aldık. Şu anda, ge-
liştirdiğimiz molekülün yan etkileri değerlendiriliyor.
Malzeme Enstitüsü
Her ürün geliştirme prosesinde ikinci cevap verilmesi ge-
reken soru istisnasız malzemedir.
Malzeme Enstitüsü’nde geliştirdiğimiz Terahertz teknoloji-
si ile, örneğin, bir insanın üzerindeki silahı 10 metre uzaktan
tespit edebiliyoruz. Ya da, duvar arkasındaki bir nesneyi gö-
rüntüleyebiliyoruz. Bu sistemleri yüksek güvenlik gerektiren
yerlerde yakında kullanabileceğiz.
Ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan enerji
malzemeleri konusunda çalışıyoruz. Düşünebiliyor musu-
nuz; avuç içi kadar bir türbin kanadı 35.000 Avro ve biz bun-
dan çok sayıda ithal ediyoruz. İşte biz MİLKANAT projesinde
Türkiye’de ilk kez yerli türbin kanatlarının prototipini geliştir-
Ulaştırma
Sektöründe de Kritik
Projeler Geliştiriyoruz
Sadece Enerji Değil
Milli Tren Projesi’nde, yüksek hızlı trenin kalbi
dediğimiz “cer sistemi”nin, yani elektriği alıp,
mekanik harekete çevirecek sistemin tamamını
MAM’da yapabilecek kapasitedeyiz. Hatta ilk
prototipi yaptık ve yakında bu sistem
hayata geçirilecek.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...60
Powered by FlippingBook