Yükümlülükler

-A +A

a) TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinlikler için gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname”  Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılacaktır.

b) Etkinlik Yürütücüsü katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini BİDEB’e göndermekle yükümlüdür (imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının beyan edilenden eksik sayıda olması durumlarında aynı oranda destek bütçesinden kesinti yapılır).

c) Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) etkinliğin bittiği tarihten sonraki 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

d) Etkinlik yürütücüsü, etkinlik değerlendirilmesini mümkün kılacak bilgileri içeren bir raporu etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’ e göndermekle yükümlüdür.

e) Etkinlik Yürütücüsü, program kapsamında yapılan etkinliklerde, duyurularda ve yayınlarda TÜBİTAK desteğini belirtmekle yükümlüdür.

f) Etkinlik Yürütücüsü, etkinliğin basılı materyallerinin (Afiş, etkinlik programı, bildiri kitabı, özet kitabı, CD vb.) birer kopyasını BİDEB’e göndermekle yükümlüdür.

g) Etkinliğin geçerli bir nedenle tarihinin veya yerinin değiştirlmesinin talep edildiği hallerde değişim, Etkinlik Yürütücüsünün başvurusu ve Grup Koordinatörü onayı ile gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum etkinlik tarihinden önce BİDEB'e bildirilir. Erteleme veya iptal halinde, varsa ödenmiş bulunan destek miktarı 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.

h) Etkinlik kapsamında TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.

i) Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Üyeleri ile birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu ticari işletmelerden alım yapılamaz.

j) Organizasyon ve ikram giderleri için yapılacak harcamaların piyasa fiyat araştırması yapılarak en uygun fiyattan satın alındığının beyan edilmesi ve etkinlik adı belirtilerek başvuru sahibi adına alınmış faturaların arkasının imzalanması gerekmektedir.

k) Çalıştaylar için çalıştay sonuç bildirgesinin BİDEB'e gönderilmesi gerekmektedir.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.