Başvuru Formları

-A +A

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:

  • Etkinlik bilgileri formu (Etkinliğin programı, etkinliğin bütçe ve iş paketlerini içeren çalışma planı, ilgili duyuru/afiş/ broşürü içeren, varsa bilim kurulu listesi ve uluslararası düzenleme kurulu listesini kapsamaktadır).
  • Etkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu üyelerinin özgeçmişleri,
  • Destek istenen yabancı katılımcı listesi

*Etkinlik Programı formatı çalıştay, seminer, panel ve kolokyum tanımına uygun olmalıdır. Uygun olmadığı takdirde etkinlik başvurusu bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.