Başvuru Formları

-A +A

 

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:

  • Online başvuru formu (Başvuru sahibi verileri online başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır),
  • Etkinlik programı (etkinliğe ait “konuşmacı adları, sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde verildiği “Etkinlik Programının” bulunması)*,
  • Etkinlik yürütücüsü ve Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin yayınlarını da içeren özgeçmişleri,
  • Etkinliğin çalışma ve bütçe planı (Bir format yoktur),
  • Etkinliğin Bilim Kurulu varsa listesi,
  • Yabancı Düzenleme Kurulu varsa listesi,
  • Destek istenen yabancı katılımcı listesi

*Etkinlik Programı formatı çalıştay ve seminer tanımına uygun olmalıdır. Uygun olmadığı takdirde etkinlik başvurusu bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.