Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Aşağıda sayılan destek kalemleri için destek sağlanır. Bu kalemler dışındakilere destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 50.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

a) Yurtiçi/yurtdışı katılımcıların yol gideri: Seyahat bilet tutarı (Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren giderleri -yataklı tren hariç- karşılanır. Şehir içi ulaşım için hiçbir ödeme yapılmaz).

b) Konaklama ve iaşe gideri: 250 TL/gün/kişi    

c) Organizasyon Giderleri: Afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon gideri için talep edilen destek katılımcı başına 15TL' yi geçemez (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 15TL. bir set için geçerlidir).   

d) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

e) Toplantı salonu kiralama giderleri (Sadece 1 salon için destek verilir): 2.000 TL/gün 

İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında ön ödeme talep edilmesi halinde taahhütnamenin etkinliğin başlamasına 1 ay veya daha az bir süre kala Kuruma gönderilmesi üzerine GYK kararıyla, verilen destek miktarının en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün Türkiye’deki banka hesabına aktarılır.

 

NOT: Destek verilmesi durumunda harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Verilen destek belge karşılığı kullandırılmaktadır. Destek verilen kalemlerde harcama belgelerinin aslının TÜBİTAK'a gönderilmesi zorunlu olup, bu harcamalara ilişkin belgelerin destek durumu kesinleşmeden alınmaması gerekmektedir.