Başvuru Koşulları

-A +A
 1. Etkinliğin Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa, Türkiye-Almanya, Türkiye-İtalya, Türkiye-İspanya, Türkiye-Çin, Türkiye-Hindistan, Türkiye-Tayvan, Türkiye-Belçika, Türkiye -İsviçre, Türkiye-Avusturya ve Türkiye-Birleşik Krallık(İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) ikili işbirliği çerçevesinde, belirlenen alanlarda olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik somut bir amacının olması. Bu doğrultuda, Başvuru Formu’nda yer alan “Etkinliğin Amacı” bölümünde gerçekleştirilecek çalıştay ve seminerlerin amacının, A.B.D., Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan, Tayvan, Belçika, İsviçre, Avusturya veya Birleşik Krallık'daki hangi kurumlar ile ortaklık kurulmasına hizmet edeceğinin ve etkinlik sonrası yapılacak çalışmaların net ve detaylı bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
 2. Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 3. Etkinlik yürütücüsünün Etkinlik Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış veya araştırma kurumlarında çalışan en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması,
 4. Etkinlik düzenleyicilerinin TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur),
 5. Etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi,
 6. Program kapsamında destek verilecek araştırmacıların sadece A.B.D., Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Hindistan, Tayvan, Belçika, İsviçre, Avusturya, Birleşik Krallık ve Türkiye' de çalışıyor olması (Örneğin A.B.D işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece A.B.D.'deki kurum/kuruluşlarda çalışan, Fransa işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece Fransa'daki kurum/kuruluşlarda çalışan, Birleşik Krallık işbirliği çerçevesinde yapılan başvurularda, çağırılacak davetli konuşmacılardan sadece Birleşik Krallık'daki kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına destek verilecektir),
 7. Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversitelerde çalışıyor olması,
 8. Etkinliğe katılacak öğrenciler/genç araştırmacılar (yüksek lisans ve doktora dahil) için TÜBİTAK’tan destek talebinde bulunulmaması,
 9. Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi.
 10. Destek talep edilen etkinliğin bir etkinlik serisinin devamı niteliğinde olmaması,
 11. Destek talep edilen etkinliğin çalıştay ve seminer niteliğinde olması (Bunun dışında sunum yapılan kongre, sempozyum, konferans vs. etkinlikler desteklenmez).

Başvuru Koşullarından herhangi birisini taşımayan başvurular bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.