Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır. Bilimsel değerlendirme, mülakat, panelist, danışman veya Danışma Kurulu değerlendirme yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Adayın burs başvurusu yaptığı alana ilişkin bilgi düzeyi ve akademik çalışmaları esas alınarak değerlendirilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme