Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen altı boyut altında değerlendirilir:

  • Ulusal Kazanımlar, Toplumsal ve Kamusal Fayda Potansiyeli
  • Amaç ve Hedefler
  • Yenilikçi Yönü
  • Yöntem
  • Proje Yönetimi
  • Yaygın Etki

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme:

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri onaylanmayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme