Değerlendirme

Türkçe

Yöntem

TÜBİTAK’a yapılacak başvurular çevrimiçi olarak PRODİS üzerinden gönderilecektir. Proje başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre panel yöntemi ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. İncelemeyi geçen başvurular GYK tarafından değerlendirilir. Desteklenmesi uygun bulunan başvurular Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

 

Yöntem

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri (yerinde ziyaret ya da online görüşme) ile değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme sonucunda proje hakemlerden çağrı duyurusunda ilan edilen puanın üzerinde bir ortalama puan elde etmişse Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Hakem raporları ve Yürütme Kurulu değerlendirmesi ile bir proje puanı ortaya çıkar. TÜBİTAK tarafından projelerin yeterlilik seviyesi ve bütçe imkanları dikkate alınarak belli bir proje puanının üzerindeki projeler desteklenir.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

 I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,

 II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,

 III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme