Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenlerin başvuruları inceleme sonucunda iade edilir.

Adayın performans puanı, bu program kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak proje yürütücüsü (2218 programı için proje danışmanı) tarafından hesaplanan toplam puandır. Adayların performans puanları aşağıdaki başlıklara göre belirlenir:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme