Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Panel değerlendirmesinde, TTO, TGB, AA’lar tarafından yapılan ortak başvuru (proje) ve başvuru sahipleri aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında değerlendirilir:

a)    Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

Kriterler

Panel değerlendirmesinde, TTO, TGB, AA’lar tarafından yapılan ortak başvuru (proje) ve başvuru sahipleri aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında değerlendirilir:

a)    Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

Yöntem

  • Niyet Beyanının değerlendirilmesi (Yürütme Komitesi)

Niyet beyanı, Yürütme Komitesi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

Bursların Başlatılması

2205- Yurt içi Lisans Burs Programından burs almaya hak kazanan öğrenciler, diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı anda burs alamazlar. TÜBİTAK bursunu tercih etmeleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı dönem için aldıkları bursları iade etmeleri durumunda, bu programdan yararlanabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan kredi alan öğrenciler, hak kazanmaları halinde 2205-Yurt içi Lisans Burs Programından yararlanabilirler.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme