Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme

1004 Programı kapsamında önerilen araştırma programları için üç aşamalı değerlendirme süreci uygulanır. Bu süreçler kapsamında, ön başvuru, I. Faz ve II. Faz başvuruları değerlendirilir.

 

 

ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme:

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri onaylanmayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme