Değerlendirme

Türkçe

İzleme ve Sonuçlandırma

Girişimci, iş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini içeren AGY312 en geç gerçekleşme dönemini takip eden ikinci (2 nci) ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar.  İş planı; AGY112, sözleşme, ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Yöntem

Aşama 1 kapsamında girişimcilerin sundukları iş fikirleri 1601 Programı çağrısıyla desteklenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle değerlendirilir.

Kriterler

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. İş planının Panel değerlendirmesinde aşağıda belirtilen üç boyut (eşit ağırlıklı olarak) dikkate alınır:

              a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme