Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen altı boyut altında değerlendirilir:

  • Ulusal Kazanımlar, Toplumsal ve Kamusal Fayda Potansiyeli
  • Amaç ve Hedefler
  • Yenilikçi Yönü
  • Yöntem
  • Proje Yönetimi
  • Yaygın Etki

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme:

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri onaylanmayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.

Değerlendirme

1004 Programı kapsamında önerilen araştırma programları için üç aşamalı değerlendirme süreci uygulanır. Bu süreçler kapsamında, ön başvuru, I. Faz ve II. Faz başvuruları değerlendirilir.

 

 

ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler değerlendirilmeye alınmaktadır.

İkili işbirlikleri kapsamında önerilerin projelerin sonuçlarına dair bildirimler her iki kuruluşun sonuçlar üzerinde mutabık kalmasının ardından açıklanabilmektedir. Değerlendirme süreci devam ederken herhangi bir açıklama yapılması mümkün değildir.

Proje önerileri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme