Değerlendirme

Türkçe

Yöntem

Projeler, uluslararası programın değerlendirme kurallarına da uyularak, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

 

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Yöntem

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye alınır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi ile Grup Yürütme Kuruluna (GYK) sunulur.

Formlar

"1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamındaki projelerde değerlendiricilik yapan hakemlerin kullanabilecekleri formları aşağıda bulabilirsiniz.

Hakemler İçin

1. Proje Öneri Değerlendirme Raporu (AGY211) (Rapor olarak kullanılamaz, bilgi amaçlıdır)

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme