Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Bu program kapsamında TÜBİTAK Başkanlığı her yıl burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye yetkilidir.

Ön inceleme sonucunda şartları sağlayan başvurular GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular panel/danışman görüş ve önerileri alındıktan sonra GYK tarafından değerlendirilir.
Burs almaya hak kazanan başvurular Başkan Olur’u ile kesinleşir. Bursiyerlerin tespiti için
gerekli görülmesi halinde mülakata alınabilir. Mülakatlarda ve panellerde adaylar aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendirilir:
1) Adayın bilimsel yetkinliği.
2) Adayın doktora konusunun özgün değeri.
3) Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi.
4) Adayın gideceği yerin bilimsel veya teknolojik değeri.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme