Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler için ayrıca bir değerlendirme kriteri bulunmamaktadır. TÜBİTAK'ın desteklediği bir proje değilse Ar-ge niteliğini değerlendirmek üzere hakem görüşüne başvururlur.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

4.1. Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, faks ve/veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

4.2. Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Adayın Akademik, Bilimsel Yetkinliği ve Dil Yeterliliği
  • Adayın Akademik Özgeçmişi ile Toplantı Konusunun Uyumu
  • Toplantının Katılımcıya Katkısı

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan ve belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir.

İncelemeyi geçen başvurular GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

 

(Güncelleme tarihi 24.04.2019)

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme