Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
harcandığını ve bunun için yılda 60 milyar dolar petrol ve doğalgaz ithalatının yapıldığını ifade eden Kavranoğlu, bu
miktarın Türkiye’nin cari açığına eşdeğer olduğunu belirtti. Kavranoğlu, “Türkiye’nin enerji ihtiyacına milli kaynaklarla,
yüksek teknolojiye dayalı bir çare bulamazsak, gittikçe kan kaybımız artacak ve ülkemiz enerjide daha dışa bağımlı hale
gelecek. Bu durumda ülkenin can damarını yabancı ülkelerden gelecek enerjiye bağlayacağı bir konuma düşeriz” dedi.
"
100 Yıllık Enerji İhtiyacını Karşılayacak Kömür Rezervimiz Var
"
Kavranoğlu, Türkiye’nin bilinen kömür rezervinin 12 milyar ton düzeyinde olduğunu belirterek, bu rezervin ülkenin 100
yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu bildirdi. Kavranoğlu, şöyle konuştu: “Biz kömürü babadan kalma
metotlarla elektrik enerjisine çevirecek olursak, yaşanacak bir dünya kalmaz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla düşük
kaliteli kömür kaynaklarını çevreyi kirletmeden ülkemize nasıl kazandırırız? Buna bakmamız lazım. Bizimmutlaka milli
enerji kaynaklarımızı etkin, verimli ve çevre dostu bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Türkiye’nin düşük kaliteli linyit
rezervlerinin verimli şekilde elektrik enerjisine çevrilmesi konusundaki çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda
sanayici, yurt içinde ve yurt dışında bilim insanlarımız bir araya gelip bu ihtiyaca önemli katkı verecek bir cevap
bulurlarsa onların alınlarından öperiz tabiri caizse. Memlekete çok büyük hizmet ettiniz deriz”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Adlı da enerji, otomotiv, gıda, makine ve su alanlarının Türkiye’nin öncelikli
alanları olduğunu anımsatarak, bu konuda TÜBİTAK’ın yeni destek çağrılarına ilişkin bilgi verdi.
"
10 Milyon TL’ye Kadar Destek Verilecek
"
TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yunus Çengel ise kömürle ilgili çalışacak 200 bilim insanına ulaştıklarını dile getirdi.
Kömürle ilgili yapılacak küçük büyük tüm teknolojileri çok önemsediklerini ifade eden Çengel, “Ancak esas hedefimiz
büyük balığı yakalamak. Bu çağrılardan bir kaç balina çıkarabilir miyiz?” diye konuştu.
Çengel, projeler için ARDEB kapsamında 2,5 milyon TL’ye kadar, TEYDEB kapsamında da 10 milyon TL’ye kadar destek
verildiğini hatırlatarak, önemli projeler için bu miktarı arttırabileceklerini duyurdu.
Fransa’da CNRSYanma Laboratuvarı’nın Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp da toplantıya katılarak çalışmalarını anlattı.
Avrupa Birliği çerçeve programlarında linyitlerin gazlaştırılmasının optimizasyonu konusunda en büyük projeyi
yürüttüklerini belirten Gökalp, projeyle yeni teknolojili santrallerin kurulmasının hedeflendiğini söyledi.
Toplantının sabah oturumunda ARDEB
1003 Destek Programı ve TEYDEB 1511
Destek Programı tanıtım sunumları
yapıldı. Ardından, proje fikri olan 21
katılımcı
sunumlarını
paylaştı.
Toplantının
öğleden
sonraki
oturumunda ise 27 farklı araştırma,
kamu ve sanayi kuruluşu arasında
işbirliklerinin oluşmasını sağlamak
amacıyla 90 ikili görüşme yapıldı.
31
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...56