28
Nihat Ergün
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Bundan 49 sene önce 1963 yılında
kurulan TÜBİTAK, kurulduğu günden
bu yana ülkemizde bilim ve teknoloji
seviyesinin artmasına büyük katkı
sağlamıştır. Geride kalan yarım asırlık sürede, Türkiye’nin
gelişimine paralel olarak TÜBİTAK’ın da benzer bir gelişme
göstermiş olması çok önemlidir. Son yıllarda attığımız
adımlar, TÜBİTAK’ı çok daha etkin bir kurum haline
getirmiştir. Özellikle geçtiğimiz yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın ihdas edilmesi ve TÜBİTAK’ın Bakanlığımızın
ilgili kuruluşlarından biri olması, hem kurum için hem de
sanayimiz için çok kritik bir aşama olmuştur.
Türkiye, son yıllarda çok önemli mesafeler almıştır. Ancak
geldiğimiz seviye bu ülke için henüz yeterli değildir. Hep
birlikte, 2023 hedeflerimize odaklanmamız gerekmektedir.
Her alanda lider bir ülke oluşturmak için üzerinde en fazla
durmamız gereken konular ise bilim ve teknolojidir. Zira
bilim ve teknoloji, diğer bütün alanlardaki gelişmenin de
lokomotifidir. Gelişmiş ülkelerle diğerlerini ayıran esas
unsur bilgi üretimidir. Günümüzde bilgi, ülkeler arası
rekabet gücünün temel belirleyicisi durumundadır.
Türkiye’yi de öncelikli olarak bir bilgi üretimmerkezi haline
getirmeliyiz. Ancak bu da yeterli değildir: Ürettiğimiz
bilginin üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin dışına
taşması, nihai ürünlere veya üretim süreçlerine dönüşmesi
gerekmektedir.
TÜBİTAK
49
Yaşında
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...56