TÜBİTAK başuzman araştırmacılarından Doç. Dr. Alaşalvar, ABD’de gerçekleştirilen Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Kongresinin açılış töreninde IFT Fellow ünvanı ile ödüllendirildi. Alaşalvar, alanında bu ödülü alan ilk Türk ve en genç
bilim insanı oldu. 2012 yılında, uluslararası alanda toplam 15 bilim insanı IFT Fellow ödülüne layık görüldü. IFT Fellow
ödülü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında yaptığı üstün nitelikli katkılarından dolayı IFT üyelerine daha önce bu ödülü
almış üyelerin önerisi ve referanslarıyla ve IFT Yönetim Kurulu’nun onayı ile veriliyor. Her yıl IFT profesyonel üyelerinin
yüzde 0.3’ünden daha azı bu ödül için başvuru koşullarını sağlayabiliyor ve bunların daha az bir kısmı bu onur ödülünü
elde edebiliyor. IFT Fellow adaylarında en az 15 yıllık aktif IFT üyelik şartı aranıyor ve 1970 yılından bu yana IFT çok az
sayıdaki üyesini bu ödül ile ödüllendiriyor. IFT Fellow ödülü ile ödüllendirilmek, Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında çığır
açıcı ve olağanüstü katkıların göstergesi olan önemli bir mesleki ayrıcalık olarak kabul görüyor.
TÜBİTAM MAM Gıda Enstitüsü Başuzman Araştırmacılarından Doç. Dr. Cesarettin
Alaşalvar, Institute Of Food Technologists (IFT) tarafından “Fellow” ünvanı ile
ödüllendirildi. Alaşalvar, bu ödülü alan ilk Türk ve en genç bilim insanı oldu.
Avrupa Birliği’nin en büyük
Ar-Ge programı olan Avrupa
Birliği 7. Çerçeve
Programı’nda (7.ÇP) 8,1
milyar avro bütçeli 2013 yılı
çağrıları 10 Temmuz 2012
tarihinde açıldı.
Çağrılar kapsamında çok ortaklı ve çok uluslu Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi,
araştırmacı değişimi ve istihdamı sağlanması ve KOBİ’lerin Ar-Ge ihtiyaçlarının
karşılanması hedefleniyor. Türkiye’nin AB ülkeleri ile eşit koşullarda katıldığı
ve TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen 7.ÇP kapsamında
projelere katılan Türk kuruluşlar, Avrupa’lı paydaşlarıyla işbirliği yapma
fırsatını yakalayacak. TÜBİTAK’ın 7.ÇP web sitesinde duyurulan çağrılarda
öncelikli teknolojilerin yanı sıra, tüm bilimsel alanlarda sunulacak konu
bağımsız projelere de destek sağlanacak. Bunun yanı sıra, 7.ÇP Marie Curie
Araştırma Programlarından Uluslararası Araştırma Personeli Değişim
Programı, Araştırma Eğitim Ağları ve Araştırma Bursu Veren Kuruluşlara Ek
Fon (COFUND) 2013 çağrıları kapsamında da her araştırma alanından
sunulacak proje önerileri desteklenebilecek.
7.ÇP 2013 yılı çağrılarıyla ilgili detaylı bilgi için:
7.ÇP’de 8,1 Milyar Avro Bütçeli 2013 yılı çağrıları açıldı
38
IFT Fellow
Ünvanını İlk Kez
Bir Türk Bilim
İnsanı Aldı
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...56