TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik
desteği sağlayan kurumların önceliklerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
2011/102 No’lu BTYK Kararı
Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmaları arasında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın sağlanması için
BTYK altında TÜBİTAK Başkanı başkanlığında YÖK Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar
Yardımcısı ve KOSGEB Başkanı’ndan oluşan bir Koordinasyon Kurulu kurularak, geliştirilecek model önerisinin BTYK’nın
24. toplantısında Yüksek Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu süreçte toplantıların sekretarya hizmeti TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. Koordinasyon Kurulu, ihtiyaca bağlı
olarak üyelerin bir bölümünün katılacağı alt çalışma grupları kurabilir. Ayrıca, Koordinasyon Kurulu gündemle ilgili
gördüğü kurum temsilcilerini veya kişileri davetli statüsünde Koordinasyon Kurulu toplantılarına veya alt grup
çalışmalarına davet edebilir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
Bilimve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısı’nda alınan 2011/102 no.lu
karar kapsamında Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında
Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanmasına yönelik oluşturulan
Koordinasyon Kurulu’nun dördüncü toplantısı TÜBİTAK G222 Ar-Ge Binası’nda
gerçekleştirildi.
39
Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik
Destekleri Koordinasyon Kurulu
4. Toplantısı Yapıldı
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...56