TÜBİTAK’ın 1003 ve 1511 destek
programları kapsamında çağrıya
çıkılan kömür teknolojileri alanında
akademi, kamu ve özel sektör
temsilcileri arasında işbirliği
sağlanması amacıyla proje pazarı
çalıştayı düzenlendi.
30
Türkiye’deki kömür kaynaklarından temiz ve verimli enerji
üretebilmek ve yerli kaynakların enerji üretiminde kullanım
oranını artırarak enerji güvenilirliğini sağlamak amacıyla
TÜBİTAK önemli bir çalışma başlattı. Kömür teknolojilerinin
araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK’ın ARDEB
ve TEYDEB birimleri tarafından 1003 ve 1511 Destek
Programları kapsamında Haziran ayında çağrıya çıkıldı.
TÜBİTAK, yerli kömür teknolojileri alanındaki Ar-Ge projeleri
için araştırmacılara 2,5 milyon liraya, özel sektöre ise 10
milyon liraya kadar destek verecek.
TÜBİTAK’ın başlattığı çağrı programları hakkında bilgi
verilmesi ve kömür teknolojileri alanındaki ilgili paydaşlar
arasında potansiyel işbirliklerine zemin oluşturulması için
çalıştay düzenlendi. TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Adlı, TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof.
Dr. Yunus Çengel ile kömür teknolojileri alanında çalışma
yapan akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kavranoğlu,
çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, devletin kanayan
bir yarasına çare bulmak için toplandıklarını söyledi.
Türkiye’de yüzlerce Keban Barajı’nın eşdeğeri enerji
Kömür
Teknolojilerinde
İşbirliği İçin
Çalıştay
Düzenlendi
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...56