Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
gerçeğin farkındayız, zaten 2023 hedeflerini ortaya koyarken de işte bu dinamizmi korumak adına
hareket ettik" diye konuştu.
Yaşam döngüsünün artık sonuna yaklaşmış ürün ve sektörlerden ziyade, yaşam döngüsünün henüz
başında olan ürün ve sektörlere yatırım yapmaları gerektiğini dile getiren Ergün, Türkiye'nin, bir
yandan otomotiv, makine, metal gibi geleneksel sektörlerde katma değeri artıracak çalışmalara
odaklanırken, diğer yandan da nanoteknoloji, biyoteknoloji ve yazılım gibi yeni nesil teknolojilerde
atılım yapacağına vurgu yaptı.
Bakan Ergün, insanlığa, eşyanın derinliklerine nüfuz etme imkanı veren nanoteknolojinin en çok önem
verdikleri alanların başında geldiğini kaydederek, şunları söyledi: “Nanoteknoloji ile eşyaları
dönüştürmek, eşyaya yeni nitelikler kazandırmak ve hatta eşyanın temel niteliklerini değiştirmek
mümkün olabiliyor. Nanoteknoloji alanındaki çalışmalar, tıptan elektroniğe, enerjiden tarıma hemen
her alanda uygulanabilmesi açısından büyük bir değer taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, 2004 yılında
nanoteknoloji ürünlerinin pazar payı 13 milyar dolar iken, bu rakamın 2014 yılında 2.5 trilyon dolara
ulaşacaktır. Nanoteknoloji alanında çalışan müstakil şirketler kadar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren
büyük firmaların nanoteknoloji departmanlarının oluşmaya başladığını da görüyoruz. Mesela geleceğin
dünyasında, nanoteknolojik ürünler neticesinde, özel hayatın güvenliğiyle ilgili ciddi gelişmeler olması
bekleniyor. Yine özellikle enerji üretimi ve depolanması, alternatif enerji kaynaklarının oluşması, su arıtma
sistemleri gibi alanlarda, nanoteknoloji çok belirleyici bir alan olacaktır."
Böyle büyük ve hala yüksek büyüme potansiyeli olan bir alana yapılacak yatırımların her zaman
yanında olacaklarını dile getiren Ergün, bu açıdan Türkiye'de yaşanan gelişmelerden memnuniyet
duyduklarını ifade etmek istediğini kaydetti.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...56