Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
27
TÜBİTAK’ın uyguladığı 1007 kodlu ‘Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı’ yenilendi. Yapılan değişiklikler kapsamında kamu
kurumları Ar-Ge’de daha etkin destek alacak.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TÜBİTAK’ın 2005 yılında başlattığı
1007 Programında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Ar-Ge projelerinde etkinliği artırmak için çağrılı sisteme geçildi.
Değişiklik öncesi kamu kurumları kendi belirledikleri ihtiyaç alanlarında araştırmacılarla işbirliği yaparak projelerini
TÜBİTAK’a sunuyorlardı. TÜBİTAK değerlendirme sonunda desteklenmesine karar verilen projelere destek sağlıyordu.
Yenilenen 1007 Programı ile farklı bir yol izleniyor. Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçları, TÜBİTAK ile işbirliği
halinde belirleniyor. Belirlenen ihtiyaç başlıkları önem ve aciliyet sırasına göre önceliklendiriliyor. Bu kapsamda,
öncelikli başlıkların çağrı dokümanlarının oluşturulması için odak grup çalışmaları düzenleniyor. Odak grup
çalışmalarına; konunun uzmanı araştırmacılar, özel sektör temsilcileri, müşteri kurum temsilcileri ile TÜBİTAK yetkilileri
katılıyor. Odak grup çalışmaları sonunda oluşturulan çağrı dokümanına göre TÜBİTAK tarafından çağrı duyurusu
yayınlanıyor.
Çağrı başlıklarına önerilen projelerin değerlendirme süreçlerinde müşteri kurumlar aktif katılım sağlayabiliyor. 1007
Programına özel sektörün katılımını teşvik etmek amacıyla katılım koşullarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu
kapsamda, özel sektörün uyması gereken mali oranlar başvuru koşullarından kaldırıldı. 1007 programına sunulan
projeler Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) ile Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
(SAVTAG) tarafından destekleniyor.
İlk çalışma 3 kamu kurumu ile yapıldı
1007 Programındaki değişiklik sonrası ilk olarak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü için 12 başlıkta çağrı duyurusu yayınlandı. İkinci etapta ise; Milli Eğitim
Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu
alanlardaki başlıklar belirlenirken, odak grup çalışmaları sonunda bu kurumlar için de çağrı duyurusu yayınlanacak.
Bu kapsamda diğer kamu kurumlarının da ihtiyaçları belirlenerek proje çağrıları açıklanacak.
2012’de 190 milyon TL’lik destek verilecek
1007 Programının ilk uygulandığı 2005’ten bu yana TÜBİTAK tarafından kamu kurumlarının 191 projesi desteklendi. 191
projeye verilen destek bütçesi ise 1milyar TL’yi geçti. 2012 yılında ise Ar-Ge projeleri için 190 milyon TL kaynak ayrıldı.
TÜBİTAK’tan
Kamu
Kurumlarına
Ar-Ge Desteği
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...56