TÜBİTAK UME Laboratuvarları fizik, mekanik ve kimya olmak üzere 3 ana grup bünyesinde
faaliyetlerini sürdürüyor. Fizik, mekanik ve kimya grubu laboratuvarları çalışmalarını yurtiçi
ve yurtdışı olarak iki ana kapsamda yürütüyor.
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...56