Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Ankara’da gerçekleştirilen Metroloji Günü kutlamalarına Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan,
Müsteşar Yardımcıları Hüseyin Rahmi Çetin, Ramazan Yıldırım,
TÜBİTAK UME Müdür Vekili Dr. Fatih Üstüner, Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürü Bayram Tek, Kalibrasyon ve Deney
Laboratuvarları Derneği (TÜRKLAB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can
Demir, TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, kamu kurum ve
kuruluşları ile metroloji konusunda akademik çalışmalarda bulunan
üniversitelerden yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Müsteşar Aslan ile birlikte TÜRKLAB Başkanı Demir, TÜBİTAK UME
Müdür Vekili Üstüner ve TSE Genel Sekreteri Karagöz’ün birer
konuşma yaptığı programda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ekem metrolojinin önemi hakkında,
TÜBİTAK’tan araştırmacı Dr. Muhsin Mazman ise bilim üzerine
söyleşi gerçekleştirdi.
Dünya Metroloji Günü,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Metroloji ve
Standardizasyon Genel
Müdürlüğü ile TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME) tarafından
düzenlenen etkinlikle
kutlandı.
Dünya Metroloji Günü
Kutlandı
Yurtdışıeksenliçalışmalar,üyesiolunanbölgeselmetrolojiorganizasyonuAvrupaUlusalMetrolojiEnstitüleriBirliği(EURAMET)
kapsamında devam ediyor. Bu faaliyetler; ülkeler arasındaki ölçüm birliğinin sağlanması ve ülkemizde yapılan ölçümlerin
dünyada tanınması amacıyla yapılan uluslararası karşılaştırmalı ölçümlere katılım ile gerçekleşiyor. Tamamen Ar-Ge odaklı
Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamında yürütülen araştırma çalışmaları ve Mütabakat Zaptı (MoU)
imzalanmış diğer ülkemetroloji enstitülerine cihaz yapımı, karşılaştırma ölçümleri, danışmanlık, eğitimve kalibrasyon/deney
odaklı çalışmalar TÜBİTAK UME tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte BIPM ve EURAMET tarafından düzenlenen
danışmanlık toplantıları, teknik komite çalışmaları ve uluslararası izlenebilirliğin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla da
karşılaştırma ölçümleri yurtdışı eksenli yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.
Ülke içinde yapılan çalışmalar ise endüstriden ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen talepler doğrultusunda cihaz yapımı,
karşılaştırma ölçümleri, danışmanlık, eğitim, denetçilik ve kalibrasyon/deney hizmetlerimizi içeriyor.
KİMYA GRUBU
TÜBİTAK UME Kimya Grubu; Biyoanaliz Laboratuvarı, Gaz
Metrolojisi Laboratuvarı, İnorganik Kimya Laboratuvarı,
Organik Kimya Laboratuvarı, Elektrokimya Laboratuvarı,
ReferansMalzemelerLaboratuvarıileFotonikveElektronik
SensörlerLaboratuvarlarıolmaküzere7farklılaboratuvar
ile hizmet veriyor. Kimya Grubu Laboratuvarları’nda ilgili
alanlarda metot geliştirme çalışmaları yoğun olarak
yapılmakta olup kimyasal ölçümlerde metot validasyonu
veölçümbelirsizliklerininhesaplanmasıkonularındayurt
içiveyurtdışıeğitimlerveriliyor.Kimyasalölçümveyatest
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56