mikrodalga spektroskopi temelli ölçüm sistemleri gibi
araştırma faaliyetleri, yine dış destekli olarak yürütülen
femtosaniyefiberlazertarağıüreteci,renkölçümanalizör
sistemi, gyroskop ölçüm sistemi, süper iletkenlik
teknolojisiyle 1 nanoTesla (1x10e-9 T) büyüklüğündeki
sabit manyetik alan ölçüm sistemi gibi araştırma ve
prototip ürüne yönelik faaliyetler önde gelen çalışmalar
olarak sıralanabilir.
Yüksek Gerilim Laboratuvarı
Çınlanım odası
Hayatın her alanında
metroloji var
Metroloji; günlük yaşamımızda çoğu zaman
farkında olmadan hizmetlerini kullandığımız,
endüstriden sağlık uygulamalarına, bilimsel
araştırmalardan, askeri uygulamalara kadar her
alanda karşımıza çıkan, etkinleştirici rolü olan
bir bilim dalı. Ülkelerin gelişiminde, ticarette,
serbest ürün dolaşımında, sağlık alanında,
endüstride, enerji ve çevre konularında son
derece önemli bir yere sahip. 20 Mayıs 1975
tarihinde imzalanan “Metre Konvansiyonu”,
metroloji alanında küresel işbirliğinin resmi
başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Metre
Konvansiyonunu takiben, gelişmiş ülkelerin
çoğunda Ulusal Metroloji Enstitüleri kurulmaya
başlandı. Akreditasyon, test, ürün güvenliği,
standardizasyon konularının temel dayanağı
olan metroloji; merkezi Paris’te olan ve 20 Mayıs
1875 tarihindeki Metre Konvansiyonu ile birlikte
kurulan Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu
(BIPM) tarafından yönetiliyor.
12
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...56