MEKANİK GRUBU
Mekanik ölçüm alanları ile ilgili olarak; 6 farklı ana alanın faaliyet kapsamında kümelenmiş olan Akustik, Akışkan,
Basınç, Boyutsal, Kuvvet ve Kütle Laboratuvarları yer alıyor. Bu laboratuvarlar altında ise çeşitli alt laboratuvarlar
bulunmakta olup, Akustik Laboratuvarları altında akustik, titreşim, ultrasonik ve yer çekim ivmesi laboratuvarları,
Akışkanlar Laboratuvarları altında sıvı akışkan, gaz akışkan ve hava hızı ölçümleri laboratuvarları, Basınç
Laboratuvarları altında basınç ve vakum laboratuvarları, Boyutsal Laboratuvarları altında mastar blok,
enterferometre açı, geometrik ve form, yüzey ölçümleri, topografik ve endüstriyel ölçümler, yüzey pürüzlülüğü
ve nano ölçümleri laboratuarları, Kuvvet Laboratuarları altında kuvvet, sertlik ve tork laboratuarları ile Kütle
Laboratuvarları altında ise kütle, hacim, yoğunluk ve vizkozite laboratuarları faaliyetlerini sürdürüyor.
Mekanik Grubu Laboratuvarları ülkemizde en yoğun şekilde faaliyet gösteren makine, otomotiv ve gemi imalat
sektöründeki ihtiyaç duyulan çalışmalara doğrudan katkı yapıyor ve ülke ürünlerinin kalitesinin artırılmasında
büyük görev üstleniyor. Grup içerisinde özellikle EMRP çalışmalarında, sağlık metrolojisi konusunda kanser
tedavisinde kullanılan sistemlerin ölçümlerinde, mekanik büyüklüklerin dinamik ölçümlerinde, mikro akışkan
ölçümlerinde sürdürülen önemli projelerde yer alarak dünya biliminin gelişmesine katkı sağlanıyor.
Ölçümbirimleri ve standartları ile ilgili yürütülen
çalışmaları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde
gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonunu
ve ölçme standartlarında evrensel birliği
sağlamak üzere 1875 yılında Paris’te “Metre
Konvansiyonu” imzalandı. 20 Mayıs 1875
tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer
aldığı 17 ülke tarafından imzalanan Metre
Konvansiyonumetrolojide yeni bir çağ açtığı için
20 Mayıs her yıl “Dünya Ölçüm Bilim Günü”
olarak kutlanıyor.
Dünya Metroloji Günü
Metroloji
Dünya Metroloji Günü
20 Mayıs 2012
Güvenliğiniz için
ölçüyoruz
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
Boyutsal Laboratuvarları, Optik yüzeylerin lazer ile
nanometre hassasiyette düzlemsellik ölçümü
Kütle Laboratuvarları, Kilogram
Prototipi
13
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...56