Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
FİZİK GRUBU
TÜBİTAKUMEFizikGrububünyesindeelektrikselvefizikselbüyüklüklerleilgiliolarak
metrolojik çalışmaların yapıldığı Gerilim, Güç-Enerji, Yüksek Gerilim, Empedans,
Elektromanyetik, Manyetik, Zaman-Frekans ve Dalgaboyu, Optik ve Sıcaklık olmak
üzere toplam 9 laboratuvar ile birlikte otomasyon, elektrik ve mekanik
imalat/bakım/onarım alt birimlerini içeren laboratuvar destek birimi bulunuyor.
Grup içerisinde özellikle EMRP çalışmalarında, kuantum temelli elektromanyetik
alan şiddeti ölçümlerinde yeni tip atomik algılayıcı sistemler, lazer fark frekans
tekniğikullanımıylayaklaşık5pikometre(5x10e-12m)mertebelerinde yerdeğişim
miktarının tespiti, doğal gaz içerisindeki nem miktarının tespitine yönelik
Uçuş güvenliğimiz ancak iyi bir
ölçme sistemi ile sağlanır.
Danimarka Ulusal
Metroloji Enstitüsü’nün
üzerinde çalıştığı
Solaryum cihazında
mor ötesi (UV) ışınım ölçümü
Solaryum veya güneşte
Erythemal dozaja maruz kalınca
cildimizde oluşabilecek yanıklar
Işınım Dalga boyu değeri ve insan cildine
etkisi:
Kırmızı çizgi cildimizin UV ışınıma
olan hassasiyetini ifade eden Erythemal
Aksiyon Spektrumunu göstermektedir.
Mavi çizgi solaryum cihazlarındaki tipik
UV ışınımın spektrumunu (dalga boyu
değerlerini) göstermektedir.
Sıcaklık Laboratuvarları, Suyun
Üçlü Noktası Hücresi
Empedans Laboratuvarları, Düşük Sıcaklıkta Çalışan
(-269°C) Direnç Karşılaştırma Köprüsü
11
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...56