Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
BilimMerkezleri Hakkında
Bilim ve teknoloji merkezleri her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından
öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış deneysel ve uygulamalı
merkezlerdir.
Bilim merkezleri, kişilerin tüm duyularına hitap eder ve isteyene okuyarak, isteyene dinleyerek, isteyene
uygulayarak yani dokunarak öğrenme fırsatı sunar. Bilim merkezlerinin amacı tüm bilgileri tam anlamıyla
vermek değil, kişilerin bilime karsı olan ilgilerini artırmak ve dikkatlerini çekebilmektedir. Kısaca bu merkezler
duyular yoluyla sezgiyi harekete geçirir ve yaratıcılığı kışkırtır. Bilime katkısının yanı sıra, bu merkezler
bulundukları coğrafyanın tarih ve kültürünü de sergiler. Bilim ve sanatın birlikteliğidir. Çünkü bilimsel bilginin
sunulması yaratıcılık ve sanatsal bir bakış açısı gerektirir.
Bilimmerkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin
yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük
yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı
sağlamaktadır.
Bilim merkezleri, sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de
cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere
rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli
açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.
TÜBİTAK, Türkiye’de bilim merkezlerini yaygınlaştırarak bilimsel düşüncenin gelişmesini ve bilim kültürünün
yaygınlaşmasını, topluma düşünen ve sorgulayan öncü bireyler kazandırmayı, topluma yeni bir vizyon
kazandırarak, Türkiye’deki bilimsel birikime ihtiyaç duyduğu sıçramayı yaptırmayı amaçlamaktadır.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...56