Etkinlikte ayrıca, Dünya Metroloji Günü nedeniyle
ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen “Doğru
Ölçmeseydik Güvenliğimiz Ne Olurdu?” konulu resim
yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesinde gerçekleşen koşu ve masa tenisi
turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül
töreninin ardından resim yarışmasına başvuran eserlerin
yer aldığı sergi gezildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr.
Ersan Aslan ve
beraberindekiler, sergide dereceye giren öğrencilerden
resimleri hakkında bilgi aldı. TÜBİTAK UME tarafından
oluşturulan ölçüm parkını
gezerek metroloji
farkındalığına yönelik oluşturulan ve popüler ölçüm
alanlarını gösteren sistemleri incelediler. TÜBİTAK
UME’nin sergisinde yer alan stres odası, termal kamera
gibi sistem ve cihazlar ilgi odağı oldu.
Radyoterapi ile kanserli tümör tedavisi sırasında radyasyon
dozajının ayarlanması son derece önemlidir.
Elektromanyetik Laboratuvarları,
YarıYansımasız EMC Odası
yapanlaboratuvarlarınperformanslarınınbelirlenmesivetakibindeönemlibirroloynayanyeterliliktestleriyurtiçi
ve yurtdışı ihtiyaçlar ve laboratuvarların talepleri de dikkate alınarak yılda iki defa düzenlenip, raporlanıyor.
TÜBİTAK UME Kimya Laboratuvarları’nda yapılan Ulusal Marker Projesi ile petrol kaçakçılığını önlemek amacıyla
EPDK tarafından uygulanan Ulusal Markerin tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve güvenilir bir biçimde ölçümü
yapılıyor. Böylece akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine büyük katkıda bulunuluyor.
Kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen uluslararası projeler ile Kimyasal Metroloji alanında bilgi değişimi
başarıyla gerçekleştiriliyor. Ülke ve dünya genelindeki laboratuvarların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
sertifikalı referans malzeme üretimi çalışmalarına başlandı. Kimya grubunda, a-Si:H/c-Si Heteroeklem ve
kalkojen (CIGS) gibi inorganik güneş pilleri ile Organik Güneş Pilleri (OPV) ve boya ile duyarlaştırılmış güneş
pilleri (DSSC) konularında çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, organik küçük moleküller ve polimerler kullanılarak
“Organik Işık Yayıcı Cihaz” (OLED) ve “Aktif Matris Organik Işık Yayan Cihaz” (AMOLED) yapımı konusunda
çalışmalar yoğun olarak devam ediyor.
10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...56