TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 41

41
Çılgın Bilim İnsanları
Türkçeye Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, İkiyüzlü Adam gibi isimlerle çevrilen, İskoç yazar Robert Louis Stevenson’ın 1886
yılında yayımlanan The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde adlı kitabının kahramanı Dr. Henry Jekyll, insan ru-
hundaki iki farklı kişiliğin, iyinin ve kötünün çatışmasını kanıtlamak amacıyla laboratuvarında geliştirdiği ilacı kendi
üzerinde dener. Çevresindeki kişilerce ılımlı bir kişi olarak tanınan doktor ilacı içtikten sonra kendi özelliklerinin tam
tersi özelliklere sahip bir kişiliğe bürünür. Günümüz bilim dünyasında bilim insanlarının deneylerini kendi üzerlerinde
denemesi söz konusu değil. Geçmişe baktığımızda ise bilime katkıda bulunmak için kendi hayatını hiçe sayan pek çok
bilim insanı ismini tarihe yazdırmış. Bazılarının bilim adına yaptıkları bu fedakârlıklar özellikle tıp alanında pek çok
bilinmeyene ışık tutmuş, bazılarınınki ise hayal kırıklığıyla noktalanmış.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook