TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 15

T
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından
organize edilen Teknoloji Ödülleri’nde final heyecanı yaşan-
dı. Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer alma-
sını sağlamak ve yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla
yapılan yarışmaya, 198 proje başvurdu. Bu yıl, yarışma tari-
hindeki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Değerlendirme-
ye alınan 150 başvurudan 29’u finale kaldı.
Finale kalan projeler arasından en başarılı seçilenler, ödül-
lerini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TTGV Yö-
netim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİADYönetim Kuru-
lu Başkanı MuharremYılmaz’ın katıldığı törenle aldı.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52
Powered by FlippingBook