TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 5

5
RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularını yerli imkânlarla
geliştirerek Türkiye’nin gururu olan TÜBİTAK UZAY
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, bir ilke daha imza
atıyor. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu
TÜRKSAT 6A, TÜBİTAK UZAY önderliğinde yapılacak.
U
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜRK-
SAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin
kullanımı amacıyla 2013 yılında “Yerli Haberleşme
Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” çağrısını açtı. Çağrı süre-
cindeki değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin ilk yerli
haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın TÜBİTAK UZAY önder-
liğinde, TUSAŞ, ASELSAN, diğer yerli sanayi kuruluşları ve
üniversiteler desteğiyle tasarlanması, üretilmesi ve yörün-
geye yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 250 milyon do-
larlık uydunun maliyeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından karşılanacak. 2014 yılı
içerisinde sözleşmenin imzalanması ile başlayacak proje, 5
yıl sonra uydunun fırlatılması ve yörüngeye yerleştirilip gö-
rev testlerinin yapılması ile tamamlanacak.
TÜRKSAT 6A’nın tasarım ve geliştirme model çalışması-
nın tamamı yerli imkânlarla yapılacak. Projede, ülkemizin
yetiştirdiği uydu projelerinde tecrübeli Türk mühendis ve
araştırmacılar yer alacak. Azami ölçüde yerli imkânlarla ge-
liştirilmesi amaçlanan uydunun entegrasyonu Türkiye’de
gerçekleştirilecek. TÜRKSAT 6A’nın yapımı ile Türkiye, kendi
haberleşme uydusunu yapabilen az sayıdaki ülkeler arası-
na katılarak, kritik teknolojileri üretebilme yeteneğine güç
katacak.
Geliştirilecek olan haberleşme uydusu, yörüngede ça-
lışır halde teslim edilecek. Uydunun müşteri kurum olan
TÜRKSAT’a teslimi, yörünge ve görev testlerinin başarı ile
tamamlanmasının ardından gerçekleşecek. Bu teslime ka-
dar tasarım, entegrasyon, test, fırlatma öncesi çalışmalar,
yörünge testleri gibi çalışmalar ana yüklenici olan TÜBİTAK
UZAY’ın sorumluluğunda olacak. TÜRKSAT 6A haberleşme
uydusu sivil, askeri, ticari ve kamu kuruluşlarına da hizmet
verecek.
İTAK UZAY Önderliğinde Yapılacak
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...52
Powered by FlippingBook