TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 6

6
Bülten
TURKSAT 6A
Haberleşme Uydusu
GÖKTÜRK-2
RASAT
Hizmet ömrü 15 yıl olacak
Yakıt dâhil yaklaşık 3.5 ton ağırlığında olacak olan uydu,
42 derece doğu boylamındaki bir yörüngeye yerleştirilecek.
TÜRKSAT 6A uydusu Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Af-
rika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünü kap-
sayacak. Hizmet ömrü 15 yıl, tasarım ömrü ise hizmet öm-
rünün en az bir buçuk katı, 22.5 yıl olacak. Uydu yakıtı ise
bu süreye göre ayarlanacak. Uydu tasarımı en az iki fırlatma
aracı ile uyumlu ve uzay şartlarına dayanıklı yapılacak.
Proje kapsamında uydu üzerinde kullanılacak birçok alt
sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz
konusu alt sistemler, milli haberleşme uydula-
rının alt yapısını oluşturacaktır. TURKSAT
6A, 16 aktif, 4 yedek Ku-bant ve 2
aktif, 1 yedek X-bant aktarıcıya sahip
olacak.
BiLSAT ile başlayan yükseliş RASAT ile sürüyor
2003 yılında deneyim kazanma ve teknoloji transferini yapma
anlamında geliştirilen BİLSAT uydusu, İngiltere merkezli Surrey Sa-
tellite Technology firması ile ortak çalışma sonrasında yapıldı. 2003
yılında Rusya’dan uzaya gönderilen BİLSAT uydusunda TÜBİTAK
UZAY tarafından geliştirilen Çok Bantlı Kamera (ÇOBAN) ve Görün-
tü Sıkıştırma (GEZGİN) birimi kullanıldı. TÜBİTAK UZAY, 2011 yılında
BİLSAT’dan elde edilen teknoloji transferi ve tecrübe ile Türkiye’nin
ilk yerli gözlem uydusu RASAT’ı Rusya’dan uzaya gönderdi. Tama-
men Türk mühendisler tarafından yapılan uyduda Uçuş Bilgisayarı
(BiLGE), Görüntü Sıkıştırma Birimi (GEZGİN2), X-Bant Verici, OBC Ara
Kart ekipmanları yerli imkânlarla geliştirilip uzay tarihçesi kazandı-
rıldı. Görevine başarıyla devam eden RASAT, bugüne kadar dünya-
nın her yerinden toplam 6 milyon km ’den fazla görüntü aldı.
GÖKTÜRK-2’nin yazılımının yüzde 100’ü yerli
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nınmüşterisi olduğu yüksek çözünürlüklü yerli
keşif uydusu GÖKTÜRK-2 ise 18 Aralık 2012 tarihinde Çin’den uzaya fırlatıldı.
Yerli imkânlarla geliştirilen uydunun yazılımlarının tamamı TÜBİTAK UZAY mü-
hendisleri tarafından yapıldı. RASAT uydusunda tarihçe kazandırılan BiLGE, X-
Bant Verici, OBC Ara Kart, GEZGİN2A ekipmanları da GÖKTÜRK-2 uydusunda
kullanıldı. Ayrıca Kızılötesi Kamera (KUZGUN) ve CAK Veriyolu Arayüz Kartı’na
da uzay tarihçesi kazandırıldı. Uzaydaki görevine başarıyla devam eden GÖK-
TÜRK-2’nin kontrolü Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılıyor. RASAT
ve GÖKTÜRK-2 uyduları herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın dünyanın her
köşesinden görüntü alabiliyor.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52
Powered by FlippingBook